Czy oferowane kominki posiadają atesty?

znak_CEOczywiście. Wszystkie nasze kominki posiadają Europejski Znak CE.

Każdy model wkładu kominkowego i pieca wolnostojącego został przebadany przez akredytowane laboratorium.
Oznaczenie CE jest potwierdzeniem, że produkt spełnia restrykcyjne wymagania w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników, określone w stosownych dyrektywach i zharmonizowanych normach. Tym samym oferowane kominki są bezpieczne w użytkowaniu i zostały wyposażone we wszelkie, niezbędne zabezpieczenia. Ponadto oznacza to również, że mogą być sprzedawane we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Oznakowanie CE zastępuje regionalne aprobaty i dopuszczenia techniczne.

Istotna informacja:
Strona kominsystem.pl wykorzystuje pliki cookies zgodnie
z Polityka Plików Cookies.X