Rozpalanie ognia w kominku.

69_LUCY_14W celu rozpalenia ognia w kominku, należy otworzyć drzwiczki wkładu kominkowego, na ruszcie ułożyć podpałkę (zaleca się do tego celu stosowanie  suchego papieru), na podpałce ułożyć rozdrobnione drewno, a następnie ułożyć polana drewna. Nie zaleca się używania syntetycznych podpałek, gdyż zawarte w nich związki chemiczne mogą wydzielać specyficzne, bardzo nieprzyjemne zapachy. Następnie należy ustawić dźwignie regulacji przepustnicy czopucha wkładu kominkowego w pozycji maksymalnie otwartej oraz odsłonić wszystkie otwory wlotowe w przedniej pokrywie popielnika, po czym zapalić podpałkę i zamknąć drzwiczki wkładu kominkowego.

UWAGA: Do rozpalania zabrania się używania materiałów innych niż przewidziane instrukcją obsługi. Nie należy stosować do tego celu łatwopalnych produktów chemicznych, takich jak: olej, benzyna, rozpuszczalniki i inne.

Po rozpaleniu ognia, należy uzupełnić komorę spalania wkładu drewnem, układając go w taki sposób, aby racjonalnie wypełnić komorę w stosunku do przewidzianego przez nas czasu palenia. W czasie spalania drzwi frontowe wkładu kominkowego powinny być zamknięte.

Istotna informacja:
Strona kominsystem.pl wykorzystuje pliki cookies zgodnie
z Polityka Plików Cookies.X