Sprawność kominka.

1520703_671097122930090_1489007643_nNajważniejszą cechą na karcie technicznej wkładu kominkowego jest jego sprawność. To na jej podstawie możemy ocenić z jakiej klasy kominkiem mamy do czynienia.

Opisowo sprawność można określić jako zdolność do oddawania ciepła użytkowego (początkowo zawartego w drewnie). Najczęściej wkłady kominkowe mają sprawność rzędu 70 – 83%. Przy sprawności 83% przyjmuje się, iż przeciętne straty ciepła (głównie kominowe służące do podtrzymania ciągu niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania urządzenia) wynoszą 17%, czyli 83% energii powstającej podczas spalania drewna jest odzyskiwana w postaci ciepła.

Wyższa sprawność kominka przekłada się na mniejsze zużycie drewna dla uzyskania danego efektu grzewczego.

Istotna informacja:
Strona kominsystem.pl wykorzystuje pliki cookies zgodnie
z Polityka Plików Cookies.X