Ustawienie pieca typu koza – bezpieczne odległości.

3019_KOZA_K5_SWKoza powinna być ustawiona na podłożu niepalnym o grubości co najmniej 20 – 30 mm, podłoga łatwo zapalna przed drzwiczkami ogrzewacza powinna być zabezpieczona pasem materiału niepalnego o szerokości co najmniej 30 cm, (np płytki ceramiczne, gresowe, kamień, podstawa szklana lub stalowa). Elementy przyłączeniowe systemu wylotu spalin powinny być oddalone od palnych, nieosłoniętych części konstrukcyjnych budynku co najmniej 60 cm, a od osłoniętych co najmniej 20 cm. Odległość od boków i tyłu pieca do materiałów palnych powinna wynosić miń 20 cm, odległość od drzwi pieca/ szyby do materiałów palnych powinna wynieść miń 80 cm. Podczas wszelkich czynności związanych z obsługą i eksploatacją pieca należy pamiętać, iż jego stalowe elementy mogą mieć wysoką temperaturę, w związku z czym do obsługi należy stosować rękawice ochronne. Podczas eksploatacji i użytkowania pieca należy zachować zasady, które zapewniają podstawowe warunki bezpieczeństwa.

Istotna informacja:
Strona kominsystem.pl wykorzystuje pliki cookies zgodnie
z Polityka Plików Cookies.X